OSP Bączal Górny Ochotnicza Straż Pożarna Bączal Górny

Nie dodano obrazkaOchotnicza Straż Pożarna w Bączalu Górnym powstała w roku 1950 z inicjatywy Franciszka Buczyńskiego, Antoniego Piotrowskiego, Tadeusza Smasia, Franciszka Szańskiego, Czai Czesława. Liczyła wówczas 23 członków. Remiza znajdowała się w starej szopie, gdzie przechowywano sikawkę konną (dziś eksponat stoi na cokole przed nową remizą). W roku 1970 rozpoczęto budowę Domu Strażaka wraz z Klubem Rolnika na piętrze. Obiekt oddano do użytku w roku 1974. W roku 1992 przystąpiono do modernizacji i rozbudowy remizy i Domu Ludowego ze środków budżetowych. Wybudowano również basen ppoż. Długoletnim Prezesem i Naczelnikiem jednostki był Eugeniusz Buczyński oraz przez jakiś okres Franciszek Gądek. Obecnie Prezesem jest Łukasz Smaś a Naczelnikiem Wiesław Gądek. Jednostka posiada zakupiony ze środków Urzędu Gminy samochód Mercedes. W roku 2002 otrzymała sztandar a strażacy w czynie społecznym postawili cokół, na którym umieszczono figurę Św. Floriana zakupioną ze składek wśród społeczeństwa.

Najcześciej czytane na naszej stronie
Wielkanoc 2016
Boże Ciało 2017